Opfølgning på spilletider for senior spillerne.

For at få styr på dem, der gerne vil spille i sommerperioden, så kører vi med 2 faste træningshold.
Vil man gerne spille mere end 1 gang om ugen, så skal man benytte sig af muligheden for at spille de dage, hvor der er frit spil – se kalenderen på hjemmesiden.
Men prioriter nu din faste ugentlige træningsdag og brug de andre frit spils dage, hvis du vil spille mere.
  • Mandage fra kl. 19:00 – 22:30 kun for senior spillere fra 3. division til og med serie 2
  • Torsdage fra kl. 19:00 – 22:30 kun for resten af senior spillerne på serie 3, 4 og 5 niveau + helt nye.
  • Dette skal overholdes! Hvis det viser sig, at holdene ikke bliver fyldt op, så hører I fra os om eventuelle ændringer.
  • Læs retningslinjerne inden du møder op!
Bemærk at:
  • Husk omklædning hjemmefra, der må ikke som i mandags ligge tøj rundt om i lokalet!
  • Husk at tage et håndklæde med – der er ofte varmt i lokalet.
  • Er der mere end 12 til stede, så tag plads ved et af dommerbordene, når du ikke spiller.
  • Der må højest være 18 i lokalet – 2 pr. bord og 1 pr. dommerbord.
  • HOLD AFSTAND!