PRIORITERING AF SPILLERRETTIGHEDER TIL DE FORSKELLIGE TRÆNINGSTIDER, AFTEN OG WEEKEND UNDER CORONA-EPIDEMI.

PRIORITERING AF SPILLERETTIGHEDER TIL DE FORSKELLIGE TRÆNINGSTIDER, AFTEN OG WEEKEND UNDER CORONA-EPIDEMI.

Vi har i bestyrelsen besluttet at indføre følgende retningslinjer omkring træningstider med henblik på at udnytte kapaciteten bedst muligt og med prioritering af de spillere, som spiller på turneringshold.

Mandage, onsdage og torsdage er forbeholdt aktive turneringsspillere

Tirsdag, fredag aftener og weekender er for alle spillere.

 

MANDAGE 18.45-20.30 OG 20.30-22.30

Træningstiderne er forbeholdt de senior 1 spillere, som er til rådighed i holdturneringen for HBTK på 3. division, serie 1 eller serie 2 hold. På disse tider har Oscar DK og Anton Seerup også spilleret. Tilmelding er påkrævet, og styres via opslag fra Betina i facebookgruppen for seniorer. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til max. 10 spillere i lokalet!

TIRSDAGE 20.00-22.30

Træningstiden er for alle seniorspillere. Der spilles aldrig holdkampe om tirsdagen, og derfor er der oftest plads. Anmeldelse er påkrævet via opslag i facebookgruppen for seniorer. Spillerne har selv ansvar for at koordinere og aftale fremmøde, så vi overholder reglen om max. 10 spillere i lokalet!

ONSDAGE 19.30-22.30

Hvis der spilles to holdkampe, er der ingen træning!  Hvis der spilles en enkelt holdkamp, så er der plads til 6 spillere (senior 1), som kan træne på bord 4, 5 og 6. Ind- og udgang skal ske fra døren nede i hjørnet af lokalet. Hvis der ikke spilles holdkampe, så afvikles træningen efter samme princip som mandagstræningen. Tilmelding er påkrævet, og styres via opslag fra Betina i facebookgruppen for seniorer. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til max. 10 spillere i lokalet!

TORSDAGE 19.30-22.30

Hvis der spilles to holdkampe, er der ingen træning!

Træningsmuligheder, hvis der spilles 1 holdkamp:  Hvis der spilles en enkelt holdkamp, så er der plads til 6 spillere, som kan træne på bord 4, 5 og 6. Ind- og udgang skal ske fra døren nede i hjørnet af lokalet. Senior 2 spillere har fortrinsvej (serie 3 og 4).   Anmeldelse er påkrævet via opslag i facebookgruppen for seniorer.  Spillerne har selv ansvar for at koordinere og aftale fremmøde. Der er plads til max. 6 spillere!

Træningsmuligheder, hvis der ikke spilles holdkampe:  Der tilbydes træning med Steen på udvalgte torsdage, hvor der ikke spilles holdkampe. Træningen er fra 18.30 til 19.30 og er for alle spillere på serie 3, serie 4 eller andre på omtrent samme niveau (senior 2).  Fra 19.30 og resten af aftenen er træningen fortrinsvis for de samme spillere.   Tilmelding er påkrævet, og styres via opslag fra Steen i facebookgruppen for seniorer. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til max. 8 spillere samt træner i lokalet!

FREDAGE 18.30-22.30

Træningstidspunktet er for alle. Anmeldelse er påkrævet via opslag i facebookgruppen for seniorer.  Spillerne har selv ansvar for at koordinere og aftale fremmøde, så vi overholder reglen om max. 10 spillere i lokalet!

LØRDAGE OG SØNDAGE 10.00-18.00

Der er enkelte weekender, hvor der er programsat ungdomsholdkampe eller 3. divisionskampe – dette kan ses i kalenderen på hjemmesiden.  Der er mulighed for træning, hvis der IKKE spilles holdkampe.

Alle medlemmer har samme prioritet for træning i weekenderne. Anmeldelse er påkrævet via opslag i facebookgruppen for seniorer.  Ungdomsspillere kan spille, hvis der er mindst 1 voksen til stede og denne voksne skal sørge for at anmelde antal spillere til enten én fra bestyrelsen eller via opslag i facebookgruppen for ungdom.

Spillerne har selv ansvar for at koordinere og aftale fremmøde, så vi overholder reglen om max. 10 spillere i lokalet!

På bestyrelsens vegne Peter Tranto (formand)