Besked fra turneringsgruppe ØST SJÆLLAND

Besked fra turneringsgruppe ØST SJÆLLAND

Sæsonen er definitivt slut i alle senior‐ og ungdomsrækker.
Der vil ikke ske op‐ og nedrykning i seniorrækkerne i denne sæson.
Der arbejdes med to scenarier for den kommende sæson i seniorrækkerne. Endelig beslutning træffes på baggrund af de tilmeldte hold og tilbagemeldinger fra klubberne.
  • Fri tilmelding i alle rækker, med en vis tilpasning af rækker og turneringsstruktur eller
  • Alle hold starter i samme række som i denne sæson.
Hvis klubberne viser interesse, og mulighederne er til stede, vil der blive indbudt til en sommerturnering.
Vi vender tilbage, når vi igen kan komme i gang.