Bestyrelsesmøde den 16. januar 2024

Deltagere: Betina Bechersdahl, Lars Hansen, Søren Mathiasen, Nels Furu, Rasmus Guldberg, Rasmus Olsen.

Afbud fra: ingen

Dagsorden og referat:

1) Godkendelse af referat fra sidst og fastsættelse af dagsorden for dagens møde.
2) Kontingentmodel
3) Budget / økonomi
4) Status Ungdom
5) Status Senior og Motionister
6) Status 60+
7) Status Lokale og Materiale
8) Næste møde og dagsordenen
9) Adfærdsregler
10) Evt.

1) Godkendelse af referat fra sidste møde og fastsættelse af dagsorden for dette møde

Referatet godkendes uden yderligere bemærkninger –link:  Referat November 2023

Dagsordenen godkendes og Rasmus O. vælges som mødestyrer.

2) Kontingentmodel

Betina laver et formelt beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde i samarbejde med Niels. Bestyrelsen beslutter at følgende regler skal tydeliggøres i kontigentmodellen:

# 1: Vi har 3 kontingentgrupper i klubben. Vi skal kun operere med 3 kontingent grupper: Senior spillere, 60+ spillere og ungdom spillere. Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at tilbyde en lavere kontingentsats for det vi i så fald ville kalde for senior motionistgruppe. Men konklusionen er, at det ville være for administrativt bøvlet, og det er for vanskeligt at definere og styre retningslinjer for denne gruppe.  Det er vores erfaring, at motion spillere ønsker samme muligheder som øvrige senior spillere i forhold til træning og deltagelse i stævner/turneringer.

# 2: Ved opstart senere på året tilbydes reduceret kontingent.  Denne regel kan ikke kombineres med regel #3 vedr. rateopdeling.  Der er følgende 3 muligheder for reduceret kontingentbetaling:

 • Ved opstart før 1. november = fuldt kontingent
 • Ved opstart efter 1. november = 2/3 kontingent
 • Ved opstart efter 1. marts = 1/3 kontingent

# 3: Mulighed for rateopdeling for ungdom spillere. Denne regel gælder kun ved sæson start. Der er mulighed for at opdele årskontingent i 2 rater, hvor rate 1 skal betales inden påbegyndelse af 2. halvår.

3) Budget / økonomi

Vi oplever en større tilgang end budgetteret, og det er meget positivt. I alt har vi ca. 10 medlemmer mere end budgetteret.

4) Status Ungdom

Vi ser en positiv udfordring med en meget stor tilgang af ungdomsspillere i forhold til mulige træningshold. Vi har pt. 17 spillere til en 1 træningsdag, og det er vanskeligt at organisere.  Bestyrelsen vil bede trænerne om at overveje muligheden for at oprette et nyt træningshold for øvede spillere.

5) Status Senior og Motionister

Der kommer løbende nye spillere til prøvetræning på senior torsdagsholdet, og der efterspørges organiseret træning og reel instruktion i bordtennisteknik. Indtil videre er det Søren, som er ansvarlig for at skabe sammenhold og træningstilbud.  Vi har fået tilmeldt et serie 5 hold.

6) Status 60+

Bjarne Eriksens 90 år fødselsdag blev fejret i klubben, og der er lavet en fin omtale  i Helsingørs Dagblad. Der er gennemført 6 gange træningssessioner med Yael.  Der blev den 12. januar afholdt et hjertereder kursus via DGI, hvor 15 stk. 60+ medlemmer deltog. 60+ medlemmerne ser i øvrigt frem til at afholde den traditionelle julefrokost den 23. januar og så er der landsmesterskaberne i Vejen den 13.-15. marts.

7) Status Lokale og Materiale

Kommunen har installeret nyt varmesystem, og vi har dermed fået nye radiatorer. Det er planen, at de gamle radiatorer langs gulvet skal fjernes, men der er endnu ikke kommet en dato på det. Allan er i gang med at undersøge muligheder for udbedring af gulvet, som er særligt nedslidt i spillearealet omkring bord 1 og 2.  Vi får undersøgt følgende muligheder:

 • Model 1:  Reparation inden for eksisterende samlinger – kun bord 1 (ca.  2x3x4 meter på hver side)
 • Model 2: Udskiftning af fuld gulvbelægning på bord 1+2+3
 • Model 3: Total udskiftning af gulv for alle 6 borde
8) Næste møde og dagsordenen.

Næste møde afholdes den 19. marts kl.20:00.

Følgende punkter er foreløbigt meldt ind til dagsordenen.

 • 1) Divisionshold for 2024/2025
 • 2) Lokalet – anbefalet løsning til gulv og afklaring økonomiske ressourcer.
 • 3) GF Bestyrelsesforslag.
 • 4) Kontingent model
 • 5) Fastsættelse af GF dato og indkaldelse
9) Adfærdsregler

Der er behov for klar information omkring klubbens ”Ordensregler”.  Bestyrelsens drøftede holdninger til, hvad der er vigtigst at få formidlet.  Bestyrelsen beslutter, at Betina skal udarbejde et oplæg omkring God Adfærd – gerne en A3 side, som kan hænges op et centralt sted i klubben. Følgende punkter skal indgå:

Nr. Regel Hvorfor
1 Indendørs sko eller futter skal anvendes i klublokalet ! Vi vil gerne undgå, at der bliver slæbt savs og grus med ind i spilleområdet, som dermed udgør stor gene og potential risiko for at glide/snuble under spil.
2 Bordtennisbordet må kun
benyttes til at spille på !
Vi vil gerne undgå sved, ridser, klister eller snavs på bordets overflade, da det gør bordet uegnet til bordtennis.  Dette opstår, når folk sidder på bordet i svedigt tøj, eller stiller ting og sager på bordet. Det kan være saft fra drikkedunken, madrester eller tasken, som ridser på bordet. Bemærk, at bordet ikke tåler hyppig afvask.
3 Pas på vores bolde ! Vi vil gerne undgå for meget spild af bordtennisbolde. Når der under træning anvendes for mange bolde, så er der stor risiko for at man træder på dem og de går i stykker.
4 Ryd op ! Vi vil gerne sikre, at klublokalet er ryddeligt og behagelig at opholde sig i.  Smid snotpapir, slikpapir, madpapir samt tomme flasker og krus ud, og tør gerne kafferester af omkring café Baghånd.
5 Sæt taksen op på hylden ! Vi vil gerne sikre, at man kan færdes nemt og sikkert i klublokalet. Tasker, tøj, ting og sager, som flyder rundt omkring på gulvet giver risiko for at snuble og slå sig.