Ekstraordinær generalforsamling d. 31. august kl. 19.

På den årlige generalforsamling lykkedes det ikke at vælge en ny formand efter Karin, som jo desværre ikke kan fortsætte hos os.

Vi er derfor i den lidt underlige situation af vi er en forening (klub) uden formand!
 
Der er ingen af den nuværende bestyrelses medlemmer der er i stand til at stille op som formand. Vi efterlyser derfor gode kandidater til posten!

Det blev vedtaget på generalforsamlingen at der allerede nu skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 31. august 2009 kl. 19.00 i klubbens lokaler, hvor eneste punkt på dagsordenen er at vælge en formand.

Mange hilsner og god sommer fra bestyrelsen
Jes, Peter og Allan