Coronavirus: Til klubbens medlemmer og ungdomsspillernes forældre


På grund af udmeldingerne fra myndighederne vil klubben være lukket for alle aktiviteter fra og med i dag og foreløbig til og med uge 13 (til og med 29. marts). Det gælder træning, turneringer, holdkampe m.v.

Alle medlemmer skal overholde dette! Ingen må snige sig ud og spille i lokalet. Kommunens system kontrollerer brugen af adgangsbrikkerne og hvem det er, der bruger dem.

Jeg går ud fra at alle er enige om dette, vi skal ikke være en klub, hvor man kan blive smittet, fordi vi ikke følger det myndighederne anbefaler.

Inden lukkeperiodens udløb vil klubben udsende en ny orientering om det videre forløb. Følg i øvrigt med på klubbens hjemmeside og i klubbens Facebook grupper.

Venlig hilsen, Peter Tranto

ØBTU´s turneringsudvalg

Som en følge af regeringens pressemøde i går onsdag den 11. marts og de opfordringer, som blev givet, har ØBTU´s turneringsudvalg truffet følgende beslutninger om vores aktiviteter:
Holdturneringen
Alle kampe i de næste 14 dage (d.v.s. fra i dag til og med uge 13) udsættes, og vil blive spillet efterfølgende.
Pointstævnerne
Runde 6 i weekenden 21.-22. marts aflyses, og der træffes senere beslutning om den overhovedet skal gennemføres.
Superweekenden
Kan evt. aflyses eller udsættes. Beslutning træffes dog først senere.

Vi håber, der er forståelse for ovennævnte tiltag, og skal løbende holde jer orienteret.

Udmelding fra Bordtennis Danmark (tidligere DBTU)
Corona nyt fra direktøren (Martin Lundquist)

Til alle jer derude i Bordtennis Danmark.

På baggrund af statsministerens udmelding her til aften følger BTDK naturligvis opfordringen om ikke at forsamles i større grupper.

BTDK henstiller hermed til, at al aktivitet, træning og kampe i DT og lokale turneringer aflyses og udskydes i alle klubber de næste 2 uger.

Ligeledes arbejder BTDK’ medarbejdere hjemmefra indtil videre.

Skriv gerne til mig hvis der er spørgsmål, og pas godt på hinanden derude.

Slut