Generalforsamlingen 2020

GF 2020 corona-opsætning

Referatet
Billederne 

 

29. juni havde vi generalforsamling i en Corona opsætning med fysisk god afstand til hinanden. 19 deltagere.
Antal bestyrelsesmedlemmer blev udvidet fra 5 til 7 og Betina og Steen blev de to nye i bestyrelsen.
Kontingentet blev forøget med kr. 120,00 pr. medlem for at dække kontingentet til BTDK ind.
Grundet indkøb af Bordtennisrobot og koldt vands anlæg endte årsregnskabet med et underskud – men det er jo også sådan noget vores “opsparing” skal bruges til. 😆