Meget forsinket bestyrelsesreferat

Det er ret pinligt, men det har vist sig, at jeg ikke har fået lagt referatet fra vort bestyrelsesmøde den 2. juli 2013 ud på hjemmesiden, hvilket jeg meget beklager.
Det er det eneste møde, vi har holdt i denne sæson. Det har de sidste par år været sådan, at vi efter generalforsamlingen afholder et møde, hvor vi fordeler opgaverne i klubben og de ansvarlige udfører derefter opgaverne ud fra de retningslinjer, bestyrelsen har lagt. → Læs mere

1 29 30 31 32 33 34