Generalforsamlingen 2020

GF 2020 corona-opsætning

Referatet
Billederne 
29. juni havde vi generalforsamling i en Corona opsætning med fysisk god afstand til hinanden. 19 deltagere. Antal bestyrelsesmedlemmer blev udvidet fra 5 til 7 og Betina og Steen blev de to nye i bestyrelsen. Kontingentet blev forøget med kr. 120,00 pr. medlem for at dække kontingentet til BTDK ind. Grundet indkøb af Bordtennisrobot og koldt vands anlæg endte årsregnskabet med et underskud – men det er jo også sådan noget vores “opsparing” skal bruges til. 😆

Opfølgning på spilletider for senior spillerne.

For at få styr på dem, der gerne vil spille i sommerperioden, så kører vi med 2 faste træningshold. Vil man gerne spille mere end 1 gang om ugen, så skal man benytte sig af muligheden for at spille de dage, hvor der er frit spil – se kalenderen på hjemmesiden. Men prioriter nu din faste ugentlige træningsdag og brug de andre frit spils dage, hvis du vil spille mere.

  • Mandage fra kl. 19:00 – 22:30 kun for senior spillere fra 3. division til og med serie 2
  • Torsdage fra kl. 19:00 – 22:30 kun for resten af senior spillerne på serie 3, 4 og 5 niveau + helt nye.
  • Dette skal overholdes! Hvis det viser sig, at holdene ikke bliver fyldt op, så hører I fra os om eventuelle ændringer.
  • Læs retningslinjerne inden du møder op!
  • → Læs mere

    1 2 3 4 5 6 45