Generalforsamling 2023 – Indkaldelse

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling, som finder sted mandag den 12. juni 2023 kl. 19.00 i klublokalet på Løvdalsvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Ændringsforslag til vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub
 6. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt

Praktiske informationer:

 • Bestyrelsens beretning udsendes inden mødet skriftligt via E-mail til klubbens medlemmer.  Den kan også via links findes i de to lukkede FB-grupper og på hjemmesiden.
 • Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest to uger før datoen for generalforsamlingen.
 • Peter Tranto træder ud af bestyrelsen, og på valg til bestyrelsen for 2023/2024 er: Niels Furu, Søren Mathiasen og Betina Bechersdahl – Niels og Betina modtager genvalg.
 • Klubben er vært ved øl og vand under generalforsamlingen.
 • → Læs mere

  Vi tilbyder åben træning for motionister (18+) 

  Kom og spil bordtennis og få god motion !
  Helsingør Bordtennis inviterer dig og dine venner ud i klubben
  om torsdagen fra kl. 19:00 – 21:00.

  Vi ønsker os medlemmer på alle niveauer, også jer, som ikke er turneringspillere, men bare gerne vil komme og spille lidt sammen. Det kan være, at du har spillet lidt før i en fritidsklub eller måske du har spillet en anden ketcher sport, og nu bare gerne vil prøve at spille bordtennis for hyggen og motionens skyld. → Læs mere

  1 2 3