Ordinær generalforsamling 12. juni 2017

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling, som finder sted mandag den 12. juni 2017 kl. 19.15 i klublokalet på Løvdalsvej.
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 7. Valg af 1 bestyrelses suppleant
 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt

Inf

 • Formandens beretning udsendes skriftligt via E-mail til klubbens medlemmer.
 • Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.
 • På valg til bestyrelsen er: Troels Nyborg og Yael Schade. Begge modtager genvalg.
 • Klubben er vært med øl og vand under generelforsamlingen.
 • → Læs mere

  Er du klubbens nye kasserer?

  Da Jes har meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen i forbindelse med den kommende generalforsamling, så er klubben på jagt efter et kassereremne, som vi kan opstille til valg på generalforsamlingen. Nedenfor har jeg skrevet et “stillingsopslag”. Den nye kasserer kan være et af medlemmerne eller en af forældrene (der er kontingentfrihed for kassereren). Jeg håber at få svar fra nogle emner til posten som kasserer. Læs videre her:

  Klubbens kasserer gennem en del år, Jes Arder har meddelt mig, at han ikke genopstiller til bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen den 2. juni 2014. → Læs mere